text otop
       
 
 
 
เครื่องใช้การเกษตร : เมื่อครั้งเริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน สภาพพื้นที่เป็นหมู่บ้านทำอาชีพการเกษตร และได้คิดค้นเครื่องมือไว้ใช้ในการเกษตร เช่น นำไม้มาทำเป็นรูปเสียมและรูปแบบของมีคมอื่นๆ ต่อมามีการเริ่มพัฒนาจากไม้มาสู่เหล็ก การหาเหล็กในสมัยนั้นหาได้ยาก มีการนำเหล็กที่พอหาได้ในพื้นที่มาทดลองทำเป็นมีด เสียม และอื่นๆ ตามที่ต้องการ เพื่อนำมาใช้ในการเกษตร มีการทำกันในกลุ่มครอบครัวเล็กๆ สมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก ต่อมามีการพัฒนามากขึ้นใช้เครื่องทุ่น แรงที่ใช้ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในการผลิต มีการนำเหล็กที่มีคุณภาพมาผลิตเป็นของใช้ในรูปแบบต่างๆ ตามตลาดต้องการ มี การพัฒนารูปแบบ รูปทรงของผลิตภัณฑ์ต่อมามีการรวมกลุ่มกันจัดทำผลิตภัณฑ์จากเหล็กแล้วนำไปจำหน่ายนอกหมู่ บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ตามลำดับ จนปัจจุบันได้ส่งไปจำหน่ายยังต่างจังหวัดทั่วประเทศ อาทิเช่น มีด พร้า จอบ เสียม เคียว คราด หอก และรับทำตามแบบ รูปทรงที่ลูกค้าต้องการหรือออกแบบเอง
 
 
ผู้ผลิตและจำหน่าย : กลุ่มตีเหล็กตำบลร่องฟอง
                         ติดต่อ/ที่อยู่ ที่ทำการกลุ่มตีเหล็กตำบลร่องฟอง หมู่ 3 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000   
                         หรือติดต่อผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง โทรศัพท์ 054-651654
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ผ้าสำเร็จรูป : อาทิเช่น เสื้อกันหนาว เสื้อT-Shirt เสื้อสูท เสื้อมัดย้อมสีสรรสดใส กางเกงขายาวขาสั้น กางเกงสี่ส่วน กางเกงขาก๋วย นอกจากนี้ยังมีหมวกผ้า ถุงเท้า ถุงมือ กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน หรือตัดเย็บตามรูปทรงที่ลูกค้าต้องการ โดยจำหน่ายในราคาทั้งปลีกและส่ง ซึ่งสามารถหาซื้อสินค้าได้จากร้านค้าบริเวณสี่แยกร่องฟอง และภายในหมู่บ้าน หรือสั่งสินค้าผ่านกลุ่มตัดเย็บตำบลร่องฟอง
 
 
ผู้ผลิตและจำหน่าย : กลุ่มตัดเย็บตำบลร่องฟอง
                         ติดต่อ/ที่อยู่ ที่ทำการกลุ่มตีเหล็กตำบลร่องฟอง หมู่ 4 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000   
                         หรือติดต่อผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง โทรศัพท์ 054-651654
 
   
 
"อิ่มทิพย์" : ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง  ยี่ห้อ “อิ่มทิพย์” เกิดจากภูมิปัญญาและการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านตำบลน้ำชำ แปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นที่เป็นเครื่องดื่มธัญญาพืช เช่น นมถั่วเหลือง นมข้าว ข้าวกล่อง นมถั่วเหลืองผสมขิง ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนจึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ และผ่านมาตรฐานอาหารและยา(อย.)
 
 
ผู้ผลิตและจำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านหมู่ 4 ตำบลน้ำชำ
                         ติดต่อ/ที่อยู่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์  
                         หรือติดต่อผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง โทรศัพท์ 054-651654