เปิดใช้งานได้เฉพาะ PC Notebook เท่านั้น ท่านสามารถเปิดใช้งานผ่าน Mobile App โดยโหลด tidio app ได้ที่นี่
ที่ตั้ง

เลขที่ 117 หมู่ 3 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000

เวลาทำการ

08:30 – 16:30 น.
จันทร์ – ศุกร์

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ : 054-651-654

E-mail : rongfong-phrae@hotmail.com